Προσφορές

Στο τέλος του 2022 τελειώνει και το δικαίωμα δόμησης σε αγροτεμάχια που έιχαν δικαίωμα οικοδόμησης.

• Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
• Κτηματολόγιο
• Δασικοί Χάρτες
• Χαρτογραφία
• Έκδοση Οικοδομικών Άδειων
• Άδειες Μικρής κλίμακας

Ηλεκτρολογικά Σχέδια ΔΕΗ & Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από 50 Ευρώ

Ανακαινίσεις Κατοικιών και Επαγγελματικών Χώρων απο 120 Ευρώ / τ.μ.